Egyes endokrin diszruptorok kockázatai és
kockázatcsökkentési módszerek a budapesti várostérségben

Konzorcium neve:
MTA CSFK-SZIE-AQUAPROFIT-UTB Konzorcium

A projekt címe:
A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található
egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai
és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések

A támogatás mértéke:
89,96%

Odaítélt támogatás:
1 004 190 505 Ft

A projekt elszámolható összköltsége:
1 116 253 019 Ft

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2019. november 30.

A projekt fontosabb feladatai, célkitűzései

A projekt célja a szennyvíz - ásványvíz, ivóvíz, valamint a szennyvíz - talaj - élelmiszer körforgások felmérése különböző nehézfémekre és egyes gyógyszermaradványokra, mint EDC-szennyezőkre (EDC-k: endokrin diszruptorok; az endorkin rendszerbe beavatkozó anyagok), az egyes ciklusok feltérképezése abból a célból, hogy világos képet kapjunk a vegyületek előfordulásáról, a lánc egyes elemeiben való eloszlásáról, a lakosságot érintő kitettségről és a lehetséges beavatkozási pontokról.

Az alapkutatás keretében vizsgáljuk a budapesti városrégió népességének tényleges számát és valós térbeni eloszlását. Az EDC-k útját a szabályos kommunális szennyvízkezelés mellett a diffúz szennyezési területeken is kutatjuk számos mintavétellel, illetve talajtani, geokémiai laborvizsgálattal. A feladat az, hogy sok médiumban (talaj, kőzet, talajvíz, felszíni élővíz stb.) meghatározzuk az EDC-k jelenlétét, a veszély nagyságát.